All Clear 7 клас

Защо да изберем All Clear Bulgaria?

 • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за пети клас, утвърдена от МОН през 2015 година със заповед  № РД09-1857 от 17.12.2015 г

 • Одобрен от МОН през 2017 г. със Заповед РД09-1509/08.02.2017 г.

 • Трите нива на All Clear for Bulgaria покриват и трите класа – 5, 6 и 7

 • Издание на престижното британско издателство Macmillan

 • Доказани световни автори – Fiona Mauchline и Daniel Morris, с богат опит в разработването на учебни материали за тийнейджърска възраст

 • Специално разработен за по-големи групи и класове в държавните и общинските училища

 • Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците:

 1. Presentation Kit – презентационен софтуер за интерактивна дъска

 2. Test Generator – тестов генератор, с който може сами да създавате тестове бързо и лесно, и още много допълнителни ресурси, част от Teacher’s Resource Center

Предимствата:

 

 • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система, интересни факти

 • Ясна структура – следваща въвеждането на лексиката (vocabulary), граматика (grammar and skills) и поетапно формиране на 4-те езикови умения

 • Добре представена граматика с ясни примери

 • Добро визуализиране на учебното съдържание

 • Гъвкавост при методиката на обучение и възможност за въвеждане на модел „Blended Learning“

 • Развиване и на четирите езикови умения

 • Градиране на материала по сложност

 • Работа с интерактивна дъска – софтуер за интерактивна дъска

 • Мултимедийно съдържание

 • Мултимедийни колаборативни проекти с развиване на дигитални компетенции

 • Материали за културна осъзнатост (Cultural awareness)

 • Интердисциплинарност – интегративни междупредметни връзки

 • Развиване на междукултурни и социални компетентности чрез достъп до CultureWatch – ресурсен мултимедиен сайт, в който преподавателите могат да ползват видео материали за различните тематични области

 • Развиване на умения за учене, социални и културни умения, комуникативни умения, работа в екип и други чрез трите проекта в учебника

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание – All Clear – 7 клас

Цени

Workbook 7
CD
CD – 6 кла7
20,00 лв.
Student's book 7th level
Student’s Book – 7 клас
18,90 лв.
Teacher's book 7 level
Teacher’s Book – 7 клас
20,00 лв.

STUDENT'S BOOK (Sample Unit) Примерен урок от учебника

TEACHER'S BOOK (Sample Unit) Примерен урок от книгата на учителя

ACTIVITY BOOK (Sample Unit) Примерен урок от учебната тетрадка

Към началото