Английски език 2. – 4. клас

Учебна система по английски език на издателство Macmillan Education "Tiger Time"

Одобрена от МОН за 2. - 4. клас

Одобрен от МОН през 2017 г. със Заповед РД09 – 3163 / 14.08.2017 г.
Трите нива на Tiger Time for Bulgaria покриват трите класа – 2, 3 и 4

„Tiger Time” е интересна нова учебна система по английски език за начален етап, която се развива около различни герои и случки, които израстват и се променят заедно с учениците, отразявайки техните интереси и потребности на съответната възраст. Уроците са внимателно структурирани, фокусирани първо върху лексика (vocabulary), след което преминават към граматика и умения (grammar and skills), стигайки до надграждащите CLIL (Content and Language Integrated Learning) секции, които обогатяват общата култура паралелно с изучаването на чужд език чрез разработването на различни проекти, адаптирани за съответните възрасти. Всеки урок завършва с преговор (Review), което стимулира затвърждаването на знанията и се базира на по-активна комуникация.

Интегрираните дигитални компоненти на учебната система предоставят динамични и ефективни уроци, които включват лесни за използване инструменти за дигитално/електронно презентиране на учебния материал, „разказване” на истории, интерактивни упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката, както и различни адаптирани диалози на английски език.
Новият електронен учебник в обогатен с още повече интерактивни упражнения, бутони, мултимедийни ресурси и е прекрасна интерактивна дигитална версия на книжното тяло, която може да се използва на интерактивна дъска, лаптоп, компютър или таблет.

Компоненти за ученика:

  • Учебик (Student’s Book)

  • Учебна тетрадка (Activity Book)

  • Електронно четим вариант на учебника (Student’s eBook)

Компоненти за учителя:

  • Teacher’s Book

  • Флашкарти (Flashcards)

  • Интерактивен електронен учебник с вградено аудио и видео (Presentation Kit)

  • Ресурсен пакет: тестове, листове с упражнения (worksheets), дневник на прогреса  (Teacher’s Resource Centre)

  • Аудио материали (Class Audio CDs)

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание – Tiger Time
Направете вашата заявка за закупуване на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021г.

„Tiger Time“ за 2.клас

„Tiger Time“ за 3.клас

„Tiger Time“ за 4.клас

+ DigiBook (електронен учебник, оптимизиран за интерактивна дъска, лаптоп, таблет)

Към началото