Английски език 2. – 4. клас

Учебна система по английски език на издателство Macmillan Education "Tiger Time"

Одобрена от МОН за 2. - 4. клас през 2017г. със Заповед РД09-3163/ 14.08.2017

tiger time учебник по английски език за начален етап

Системата „Tiger Time” е учебна система по английски език насочена към малките ученици. Автор е реномираната Carol Read, която успява да съчетае усвояването на езика с увлекателен сюжет. Системата се развива около различни герои и случки, които израстват и се променят заедно с учениците, отразявайки техните интереси и потребности на съответната възраст.

 Уроците са внимателно структурирани, фокусирани първо върху лексика (vocabulary), след което преминават към граматика и умения (grammar and skills), стигайки до надграждащите CLIL (Content and Language Integrated Learning) секции, които обогатяват общата култура паралелно с изучаването на чужд език. Това включва разработването на различни проекти, адаптирани за съответните възрасти. Всеки урок завършва с преговор базиран на активна комуникация, който затвърждава знанията.

         

             Дигиталните компоненти на учебната системата позволяват провеждането на динамични и ефективни уроци, които включват лесни за използване                     инструменти. Различните работни листа и флашкарти позволяват разнообразие и ангажираност от учениците.  Новият електронен учебник в обогатен с               още повече интерактивни упражнения, бутони, мултимедийни ресурси и е прекрасна интерактивна дигиталнa версия на книжното тяло, която може да                     се използва на интерактивна дъска, лаптоп, компютър или таблет.

   

Компоненти за ученика:

  • Student’s Book – учебник

  • Activity Book – учебна тетрадка

  • Student’s eBook – електронно четим вариант на учебника 

Компоненти за учителя:

  • Teacher’s Book

  • Presentation Kit – интерактивен електронен учебник с вградено аудио и видео 

  • Teacher’s Resource Centre: flashcards, tests, worksheets, progress journal etc.

  • Class Audio CD

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание – Tiger Time
Направете вашата заявка за закупуване на учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022г.

„Tiger Time“ за 2.клас

„Tiger Time“ за 3.клас

„Tiger Time“ за 4.клас

+ DigiBook (електронен учебник, оптимизиран за интерактивна дъска, лаптоп, таблет)

Към началото