Безплатни е-вариант на учебниците

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННО-ЧЕТИМИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ОТ 2. ДО 7. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО MACMILLAN PUBLISHERS

Учебна система по английски език на издателство Macmillan Publishers „Tiger Time“, одобрена от МОН за 2. – 4. клас

strelka

ПАРОЛИ:

За 2.клас: tgrtm2

За 3.клас: MAC1801TIGER

За 4.клас: MAC1901TIGER​

Направете заявка за учебната 2020/2021 година

„Tiger Time” е интересна нова учебна система по английски език за начален етап, която се развива около различни герои и случки, които израстват и се променят заедно с учениците, отразявайки техните интереси и потребности на съответната възраст. Уроците са внимателно структурирани, фокусирани първо върху лексика (vocabulary), след което преминават към граматика и умения (grammar and skills), стигайки до надграждащите CLIL (Content and Language Integrated Learning) секции, които обогатяват общата култура паралелно с изучаването на чужд език чрез разработването на различни проекти, адаптирани за съответните възрасти. Всеки урок завършва с преговор (Review), което стимулира затвърждаването на знанията и се базира на по-активна комуникация.
Интегрираните дигитални компоненти на учебната система предоставят динамични и ефективни уроци, които включват лесни за използване инструменти за дигитално/електронно презентиране на учебния материал, „разказване” на истории, интерактивни упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката, както и различни адаптирани диалози на английски език.
strelka

ПАРОЛИ:

За 5.клас: allclr5

За 6.клас: allclr6

За 7.клас: MAC18ALLCLEAR

Направете заявка за учебната 2020/2021 година

„All Clear” е интересен курс, идеален за училища със стандартни разписания, които търсят гъвкав подход, който осигурява работещи решения за групи със смесени способности
Структурираният подход към граматиката се основава на ясни примери за укрепване на разбирането.
Представянето на речника се подкрепя от ясни визуализации, които помагат на учениците да запомнят нови думи.
Внимателно определеното развитие на продуктивните умения повишава доверието на обучаемите.
Практическият материал в досието на учителя се предоставя на различни нива, за да се отговори на разнообразието в класната стая.
Към началото