Destination – B1, B2, C1&C2

grammar and vocabulary for teenagers B1 | граматика по английски за тийнейджъри

Destination – B1, B2, C1&C2

Destination е съвременна серия помагала по английски език в 3 нива, насочена към подобряване на лексикалните и граматичните познания по английски език.

Граматиката е идеална за ученици на ниво intermediate, upper intermediate или advanced. Актуалната програма на учебното помагало е съобразена с B1, B2 и C1&C2 нивата от европейската езикова рамка. Упражненията са насочени към изпитната подготовказа отделните изпити, релевантни към съответното ниво. Destination е идеалното допълнение за учениците, които искат ефективно да се подготвят за изпит.
Предимствата на Destination:
  • 28 граматични урока и 14 лексикални урока.
  • Широк набор от упражнения, които да затвърдят познанията на учениците, включително и такива с изпитен формат, релевантен за съответното ниво
  • Силен фокус върху преговора и затвърждаването на знанието с помощта на преговорни уроци и 2 преговорни теста.
  • Ефективни справочни секции за отделните области- irregular verbs, topic vocabulary, phrasal verbs, prepositional phrases, word patterns и word formation

    Автори на системата са Malcolm Mann и Steve Taylore- Knowles

Цени

grammar and vocabulary for teenagers B1 B2 C1 | граматика по английски за тийнейджъри
Destination B1
50.00 лв.
Grammar and vocabulary for teenagers B2 | граматика по английски за тийнейджъри
Destination B2
50.00 лв.
Destination: Grammar and vocabulary for teenagers B1 B2 C1 | граматика по английски за тийнейджъри
Destination C1&C2
50.00 лв.

Разгледай:

Destination B1
Destination B2
Destination C1&C2

За повече информация, моля, посетете:

Допълнителна информация


B1 B2 C1 & C2
Student’s Book without key 9780230035379 9780230035393 9780230035416
Student’s Book with key 9780230035362 9780230035386 9780230035409

За пълна информация за компонентния пакет посетете www.macmillanenglish.com/bg/catalogue

BRITISH ENGLISH
Available in British English

AMERICAN ENGLISH
Available in American English

INTERNATIONAL ENGLISH
A variety of versions from
around the world

VIDEO
Video content

CD-ROM
Additional content for teachers
and/or students

DIGITAL STUDENT’S BOOK
Fully interactive version of the
Student’s Book with embedded
video and audio

eBOOK
Page faithful version of the
Student’s Book

RESOURCE CENTRE
Additional downloadable content
for teachers and/or students

PRESENTATION KIT
Interactive presentation material
for use with projectors and/or
interactive whiteboards

ONLINE WORKBOOK/PRACTICE
Additional practice activities
with automatic scoring

Към началото