ELT Digital Видео Обучение

Общи инструкции

Вижте какви са първите стъпки в дигитализирането на вашето обучение. Научете как да се регистрирате в единната платформа за управление на ресурси Macmillan Education Everywhere и да използвате кода си за достъп.

Към началото