ELT Digital

Tiger Time for Bulgaria Demo

Одобрен от МОН за 2.-4. клас
Мултимедийни материали – интересни за учениците, удобни за използване от учителя!

All Clear for Bulgaria Demo

Одобрен от МОН за 5.-7. клас
Presentation Kit – софтуер за работа с интерактивни дъски и дисплеи.
Към началото