Exams

Ready for First 3rd Edition

Ready for First е обширно разработена учебна система за подготовка за изпита Cambridge English: First (FCE). Системата е разпределена в 14 урока, всеки от които покрива поне по една част от изпита. Третото издание е съобразено с актуалния изпитен формат на изпита Cambridge English: Frist (FCE).

Ready for Advanced 3rd Edition

Ready for Advanced е новото, трето издание на популярната система за подготовка за изпита CAE. Учебната система е насочена към систематично затвърждаване на уменията, необходими за успешното полагане на изпита. И четирите умения на езика се развиват систематично във всеки един урок, като същевременно с това се осигурява и задълбочена подготовка за изпитния формат.

Ready for IELTS 2nd Edition

Ready for IELTS дава на учениците всичко това, което им е необходимо за успешното полагане на IELTS и постигане на резултат между 5.0 и 7.0.

Testbuilder – First, Advanced, IELTS

Серията Testbuilders е създадена за да подготви учениците за явяването на изпити и да повиши техните резултати при полагането на изпити. Всеки Testbuilder съдържа четири цялостни изпита за съответното ниво. Те са допълнени от още допълнителни упражнения и секции с насоки.

Към началото