Gateway 2nd ed.

Gateway 2nd ed. е второто издание на една от най-популярните системи в България и Европа. През 2012г. първото издание е номинирано за наградите на ELTons. Aвтор на системата е David Spencer – учител, обучител и лектор с над 20г. опит.  Към ден момента той все още преподава на тийнейджъри в Испания, което му позволява да създаде напълно практична система, която да отговаря на нуждите  на учители и на ученици.

 

Фокусът е насочен основно и към подготовка за матура и сходните по формат изпити. Също така учителите и учениците имат достъп до широк набор дигитални ресурси, което разширява възможностите на обучителния процес.Gateway работи еднакво добре както при по-иновативни начини на преподаване (flipped learning), така и с традиционните начини на работa.

За учителя

Разгледай ресурсите

 • Готови тестове: Diagnostic, Unit, Review and End-of-year;
 • Обогатяващо съдържание: CLIL, Culture и Literature worksheets. В комплекта влиза и Macmillan eReaders – синтезирана електронна книжка на световна класика;
 • Самостоятелно обучение: материали за „обърната класна стая“ (flipped classroom), study skills и CEFR worksheet;
 • Class and workbook audio;
 • Life Skills: life skills видео и worksheet, Everyday English worksheet.
 • Free Macmillan Reader eBook with worksheets – електронна книга от световната класика , адаптирана за съответното езиково ниво и с упражнения към текста. 

 

Дигитално интерактивно копие на учебника и учебната тетрадка с вградено аудио, видео и упражнения, което го прави идеално за ползване с дисплей, интерактивна бяла дъска или проектор.

Дигитална версия на учебната тетрадка, която позволява да правите упражненията от нея по интерактивен начин, като презентирате пред класа на дисплей или чрез проектор.

Приложение, което позволява да сглобите тест за минути с  въпроси по ваш избор по тема или тип умение. Можете да направите тест на две нива – standard и higher. 

За ученика

Разгледай ресурсите

 • Видео уроци към всеки Unit:

– Flipped classroom video – aвторът представя ключова граматика от съответния урок;

– Life skills video – базирано на конкретно умение от секция Life skills;

 • Worksheets  базирани на видеата към всеки Unit:

– Flipped classroom Worksheets;

– Life skills worksheets;

 • Worksheets за всеки Unit:

CEFR worksheet;

Culture worksheets;

Study skills worksheet (на всеки 2 Unit-a;

 • Class and workbook audio  + scripts;
 • Free Macmillan Reader eBook with worksheets – електрона книга от световната класика, адаптирана за съответното езиково ниво и упражнения към текста.

Защо да изберем Gateway 2nd ed.

Учебната система е разработена специално за ученици в гимназиален етап – текстовете са съвременни, мотивиращи и преди всичко адекватни за тийнейджърската възраст. Освен това всеки ученик има достъп до дигитални ресурси, предполагащи активното участие на ученика в учебния процес.

Учителят разполага с всички необходими ресурси за осъществаване на ползотворен учебен процес било то традиционен, иновативен или смесен тип обучение.

Освен езикови знания, учениците получават стратегически насоки за постигане на добри резултати в различните изпитни формати и развиват умения и компетентности за успешна реализация след дипломирането.

Четирите основни предимства на Gateway 2nd ed. са възможността за създаване на „обърната“ класна стая, подготовката за изпити, развиването на житейски умения  и атрактивното съдържание.

The flipped classroom

Ресурсите за обърната класна стая (вижте раздел „Мостри“) позволяват  времето в клас да се използва за работа върху слабите страни, като усвояването на граматиката може да става от вкъщи посредством видео презентации

Life skills

Gateway 2nd. ed. развива умения за живота, защото успешната реализация изисква повече от езикови знания. Учениците развиват умения за здравословно хранене, организиране на времето, финансова грамотност и др.

Изпитна подготовка

Акцент в системата е подготовката за изпити – зрелостни или сертификатни. Това става чрез специална секция „Gateway to Exams“ след всеки два unit-а, с изпитен формат упражнения и практически съвети как да се подходи към решаването им,

Съвременно съдържание

Темите в уроците са съобразени с възрастта на тийнейджърите. Разглеждат се в контекста на актуални ТВ предавания, научни факти или знаменитости. Чрез близки от ежедневието им теми учениците усвояват по-бързо информацията.

Към началото