Macmillan English Grammar

Macmillan English Grammar in Context

Macmillan English Grammar In Context е граматика по английски език в 3 нива. Вмъкнатите в граматиката упражнения я правят подходяща както за използването и в класната стая, така и за самоподготовка. Ясни и точни обяснения на граматиката, с традиционни упражнения и контекстуални примери, които включват общоучебно съдържание като литература, наука, география, история и социални науки.
Автор на Macmillan English Grammar in Context е Michael Vince.

Macmillan English Grammar In Context Essential Pack

 • Включва CD-ROM с интерактивни упражнения за всеки урок с вградени възможности за търсене на специфични понятия и контекстуална лексика
 • Поставя фокус върху лексикалната граматика
 • Примери, които демонстрират използването на граматиката в ежедневието
 • Подходяща както като допълнително помагало в класната стая, така и за самоподготовка
 • Включен ключ с отговори

Цена: 50.00лв.

Macmillan English Grammar In Context Intermediate Pack

 • Включва CD-ROM с интерактивни упражнения за всеки урок с вградени възможности за търсене на специфични понятия и контекстуална лексика
 • Поставя фокус върху лексикалната граматика
 • Примери, които демонстрират използването на граматиката в ежедневието
 • Подходяща както като допълнително помагало в класната стая, така и за самоподготовка
 • Включен ключ с отговори

Цена: 50.00 лв.

Macmillan English Grammar In Context Advanced Pack

 • Включва CD-ROM с интерактивни упражнения за всеки урок с вградени възможности за търсене на специфични понятия и контекстуална лексика
 • Поставя фокус върху лексикалната граматика
 • Примери, които демонстрират използването на граматиката в ежедневието
 • Подходяща както като допълнително помагало в класната стая, така и за самоподготовка
 • Включен ключ с отговори

Цена: 50.00 лв.

Разгледай:

Macmillan English Grammar in Context
Essential Pack
Macmillan English Grammar in Context
Essential Pack
Macmillan English Grammar In Context Advanced Pack​

За повече информация, моля, посетете:

Допълнителна информация


Essential Intermediate Advanced
Student’s Book with Key + CD-ROM Pack 9781405070515 9781405071437 9781405070546
Student’s Book without Key + CD-ROM Pack 9781405071468 9781405071444 9781405071482

За пълна информация за компонентния пакет посетете www.macmillanenglish.com/bg/catalogue

BRITISH ENGLISH
Available in British English

AMERICAN ENGLISH
Available in American English

INTERNATIONAL ENGLISH
A variety of versions from
around the world

VIDEO
Video content

CD-ROM
Additional content for teachers
and/or students

DIGITAL STUDENT’S BOOK
Fully interactive version of the
Student’s Book with embedded
video and audio

eBOOK
Page faithful version of the
Student’s Book

RESOURCE CENTRE
Additional downloadable content
for teachers and/or students

PRESENTATION KIT
Interactive presentation material
for use with projectors and/or
interactive whiteboards

ONLINE WORKBOOK/PRACTICE
Additional practice activities
with automatic scoring

Към началото