All Clear 5 клас

Защо да изберем All Clear Bulgaria?

    Пригодност:
 • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за пети клас, утвърдена от МОН през 2015 година със заповед  № РД09-1857 от 17.12.2015 г.;

 • Одобрен от МОН през 2017 г. със Заповед РД09-1509/08.02.2017 г.;

 • Трите нива на All Clear for Bulgaria покриват и трите класа – 5, 6 и 7;

 • Специално разработен за по-големи групи и класове в държавните и общинските училища;

 • Доказани световни автори – Fiona Mauchline и Daniel Morris, с богат опит в

      разработването на учебни материали за тийнейджърска възраст;

      Структура: 
 • Ясна структура – следваща въвеждането на лексиката (vocabulary), граматика (grammar and skills) и поетапно формиране на 4-те езикови умения;

 • Развиване и на четирите езикови умения

 • Градиране на материала по сложност

 • Мултимедийни колаборативни проекти с развиване на дигитални компетенции

 • Материали за културна осъзнатост (Cultural awareness)

 • Интердисциплинарност – интегративни междупредметни връзки

 
     Допълнителни ресурси
 • Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците:

 1. Presentation Kit – ел.версия на учебника за интерактивна дъска и дисплей;

 2. Test Pack – Пакет с тестове, покриващ целия материал;

 3. Видеа с прилежащи работни листа на към платформата: http://culturewatch.macmillan.com/ ;

 • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система, интересни факти;

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание – All Clear – 5 клас

Цени

Grammar Practice Book 5 level
CD
CD – 5 клас
20,00 лв.
Student's book 5th level
Student’s Book – 5 клас
18,90 лв.
Teacher's book. 5 level
Teacher’s Book – 5 клас
20,00 лв. 
workbook 5 level
Workbook – 5 клас
12,00 лв.
Към началото