All Clear 7 клас

Защо да изберем All Clear Bulgaria?

 •     Пригодност:
  • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за пети клас, утвърдена от МОН през 2015 година със заповед  № РД09-1857 от 17.12.2015 г.;

  • Одобрен от МОН през 2017 г. със Заповед РД09-1509/08.02.2017 г.;

  • Трите нива на All Clear for Bulgaria покриват и трите класа – 5, 6 и 7;

  • Специално разработен за по-големи групи и класове в държавните и общинските училища;

  • Доказани световни автори – Fiona Mauchline и Daniel Morris, с богат опит в разработването на учебни материали за тийнейджърска възраст;

  • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система, интересни факти;
  • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система и интересни факти.
   
        Структура: 
  • Ясна структура – следваща въвеждането на лексиката (vocabulary), граматика (grammar and skills) и поетапно формиране на 4-те езикови умения;

  • Развиване и на четирите езикови умения

  • Градиране на материала по сложност

  • Мултимедийни колаборативни проекти с развиване на дигитални компетенции

  • Материали за културна осъзнатост (Cultural awareness)

  • Интердисциплинарност – интегративни междупредметни връзки

   
       Допълнителни ресурси
  • Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците:

  1. Presentation Kit – ел.версия на учебника за интерактивна дъска и дисплей;

  2. Test Pack – Пакет с тестове, покриващ целия материал;

  3. Видеа с прилежащи работни листа на към платформата: http://culturewatch.macmillan.com/.

 •  
all clear учебник по английски език за 7 клас прогимназиален етап

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание – All Clear – 7 клас

Цени

Към началото