All Clear for Bulgaria 6th Grade

 

All Clear for Bulgaria e учебник с автори Fiona Mauchline и Daniel Morris – автори с богат опит в разработването на учебни материали за тийнейджърска възраст.

 

Учебникът за 5 клас получи одобрение от МОН през февруари 2017 г., за 6 клас през август 2017 г, като и двата са включени в списъка с учебници и учебни помагала за държавните училища за учебната 2017-2018 година.

 

Учебното съдържание развива всички езикови умения като предоставя ясни, добре структурирани образци, които учениците да изпозлват за своето по-добро представяне.

 
 
 

 

Урокът започва с поставени цели за конкретната урочна единица, които служат за насока на учителя и ориентир за учениците за това, което трябва да усвоят до края на урока. Работата по всяко умение (Writing, Speaking, Vocabulary и т.н.) е ясно маркирано на конкретната страница. Обърнато е особено внимание на добро визуализиране на учебното съдържание, за да се улесни запаметяването на материала.
При преминаване към работа от страна нa учениците, се следва също логична структура – планиране на работата, писане (в конкретния пример) с дадени опори и последваща проверка, за да се анализира работата.
След преглед на посочения модел, следват упражнения, които допълват дадената информация и я допълват. Тогава учениците имат възможност да преминат към работа по свой текст, който предварително планират и след написване проверяват по зададени критерии.

 

В учебника се обръща внимание както на езиковатата компетентност на учениците, така и на други компетентности като развиване на умения за учене, социални и културни умения, комуникативни умения, работа в екип и други, които са от голямо значение за развиването на учениците в тази възраст като индивиди и ще бъдат от голямо значение за личностното и академично развитие в бъдеще.

В тази връзка в края на учебника са поместени и три проекта, в които учениците да развиват част от тези умения. 
Преподавателите могат да намерят  още много ресурси  на нашия сайт в секцията Life Skills, които през 2015 спечелиха награда ELTonswww.macmillanenglish.com/life-skills/

 

 

Presentation Kit е дигитален вариант на учебника, чрез който преподавателите с помощта на проектор и дъска (обиковена или интерактивна) могат да представят учебното съдържание и в друг формат. Инструментите за работа позволяват да се фокусира вниманието върху отделните части на страницата, да се добавят бележки и да се ползват стандартните Pen и Highlight инструменти.

 

 


 

МОСТРИ

 

 
ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА                                                                                ДОГОВОР

 

 

 

Заявка за Учебници и Учебни помагала за учебната 2018/2019 година за 2., 5. о 6. клас по ПМС 79 на МС от 13.04.2016г. 

 

 

Договор за Учебници и Учебни помагала за учебната 2018/2019 година за 2., 5. о 6. клас по ПМС 79 на МС от 13.04.2016г. 

 
 
 

 

 

Изпратете Вашата заявка на имейл адрес macmillan@dir.bg !

 

 

 

 


Върни До Горе