Ready for IELTS 2nd Edition

Ready for IELTS 2nd Edition

Ready for IELTS дава на учениците всичко това, което им е необходимо за успешното полагане на IELTS и постигане на резултат между 5.0 и 7.0.

Ready for IELTS е обширна учебна система, която е насочена към желаещите да се явят на IELTS изпита. Учебната система се фокусира върху четирите езикови компетентности- Reading, Writing, Listening и Use of English и тяхното упражняване в контекста на IELTS изпитния формат.
Предимствата на Ready for IELTS 2nd Edition:
  • Задълбочена подготовка на четирите езикови компетентности в контекста на изпитния формат.
  • Налични ценни съвети и насоки при явяването на изпит чрез секциите „What to expect in the exam”, “How to go about it” и “Don’t Forget!”
  • Учебникът предполага наличието на Language Focus секции, които да послужат за подробен анализ на необходимата за изпита граматика.
  • Преговорни уроци, които помагат на учениците да затвърдят своите знания
  • Добре разработен Resource Centre, Който спестява време на учителите при разработването на техните уроци.

    Автор на системата е Sam McCarter

Цени

Ready for IELTS english course student's book for exam preparation
Ready for IELTS 2nd Edition Student’s Book
48.00 лв.
Ready for IELTS english course workbook for exam preparation
Ready for IELTS 2nd Edition Workbook
23,00 лв.
Ready for IELTS english course teacher's book for exam preparation
Ready for IELTS 2nd Edition Teacher’s Book
70.00 лв.

Разгледай:

Ready for IELTS 2nd Edition Student’s Book
Ready for IELTS Teacher’s Book
Ready for IELTS Workbook 

Открийте повече за Ready for IELTS 2nd Edition на адрес:

Дигитални ресурси към Ready for IELTS 2nd Edition:

За ученици:
За учители:

Допълнителна информация

Digital Student’s Book with Answers Pack 9781786328595
Student’s Book with Answers Pack 9781786328625
Student’s Book without Answers Pack 9781786328632
Teacher’s Book Premium Pack 9781786328588
Workbook with Answers Pack 9781786328618
Workbook without Answers Pack 9781786328601

За пълна информация за компонентния пакет посетете www.macmillanenglish.com/bg/catalogue

BRITISH ENGLISH
Available in British English

AMERICAN ENGLISH
Available in American English

INTERNATIONAL ENGLISH
A variety of versions from
around the world

VIDEO
Video content

CD-ROM
Additional content for teachers
and/or students

DIGITAL STUDENT’S BOOK
Fully interactive version of the
Student’s Book with embedded
video and audio

eBOOK
Page faithful version of the
Student’s Book

RESOURCE CENTRE
Additional downloadable content
for teachers and/or students

PRESENTATION KIT
Interactive presentation material
for use with projectors and/or
interactive whiteboards

ONLINE WORKBOOK/PRACTICE
Additional practice activities
with automatic scoring

Към началото