The Business 2.0

The business 2.0 english coursebook for adults

The Business 2.0

Business 2.0 е учебна система, която е базирана на успешните практики на оригиналното издание. Business 2.0 осигурява на обучаемите, които се подготвят за бъдещото им навлизане в професионалната сфера, необходимите езикови познания и умения, за да могат те да бъдат успешни на конкурентния бизнес пазар.

Предимствата на The Business 2.0:
  • Всяко ниво започва с “About Business” секция, която дава общ поглед върху ключови концепции от бизнеса, за да помогне при въвеждането на информация и езикови познания относно предмета на темата. Използват се актуални и ключови теми като икономика, организация и създаване на CV.
  • Специално формулирани упражнения за говорене и примери от практиката помагат на обучаемите да добият увереност в използването на езика и да изградят своите личностни качества и умения.
  • Примерите от практиката са автентични, насочени към разрешаване на конкретни проблеми, които могат да бъдат срещнати в различни бизнес среди и дават възможност на обучаемите да приложат придобитите езикови познания, умения и идеи.
  • Актуални теми за четене, които да послужат като основа за разработване на различни проекти и създаване на дискусии.
  • Представят се важни теми от бизнеса като например: международна търговия, финанси, продажби и маркетинг и личностно развитие.

    Автори на системата са: John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson, Rachel Appleby, Edward De Chazal

Цени

The business 2.0 C1 english coursebook for adults
The Business 2.0 Student’s Book
60.00 лв.
The business 2.0 C1 english coursebook for adults
The Business 2.00 Student’s Book Premium (Online workbook incl.)
69,00 лв.
The business 2.0 C1 english coursebook for adults
The Business 2.0 Teacher’s Book
90.00 лв.

Разгледай:

The Business 2.0 Advanced
Scope and Sequence
The Business 2.0 Advanced
Student’s Book
The Business 2.0 Advanced
Teacher’s Book

За повече информация, моля, посетете:

Дигитални ресурси към The Business 2.0:

За ученици:
За учители:

Допълнителна информация


Pre-intermediate Intermediate Upper Intermediate Advanced
Student’s Book 9780230437807 9780230437883 9780230437968 9780230438040
Student’s Book Pack 9780230437814 9780230437890 9780230437975 9780230438057
Teacher’s Book Pack 9780230437845 9780230437920 9780230438002 9780230438088
Class Audio CD 9780230437852 9780230437937 9780230438019 9780230438095

За пълна информация за компонентния пакет посетете www.macmillanenglish.com/bg/catalogue

BRITISH ENGLISH
Available in British English

AMERICAN ENGLISH
Available in American English

INTERNATIONAL ENGLISH
A variety of versions from
around the world

VIDEO
Video content

CD-ROM
Additional content for teachers
and/or students

DIGITAL STUDENT’S BOOK
Fully interactive version of the
Student’s Book with embedded
video and audio

eBOOK
Page faithful version of the
Student’s Book

RESOURCE CENTRE
Additional downloadable content
for teachers and/or students

PRESENTATION KIT
Interactive presentation material
for use with projectors and/or
interactive whiteboards

ONLINE WORKBOOK/PRACTICE
Additional practice activities
with automatic scoring

Към началото