Tiger Time 3 клас

Защо да изберем Tiger Time for Bulgaria?

 • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за втори клас, утвърдена от МОН през 2017 година със заповед № РД09 – 3163 от 14.08.2017 г.

 • Одобрен от МОН през 2017 г. със Заповед РД09 – 3163 / 14.08.2017 г.

 • Трите нива на Tiger Time for Bulgaria покриват и трите класа – 2, 3 и 4

 • Доказани световни автори – Carol Read и Mark Ormerod

 • Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците:

 1. Presentation Kit – интерактивен електронен учебник за работа с интерактивна дъска/ лаптоп+ проектор

 2. Test Generator – тестов генератор, с който може сами да създавате тестове бързо и лесно

 

и още много допълнителни ресурси, част от Teacher’s Resource Center

 

Предимствата:

 

 • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система, интересни факти

 

 • Ясна структура – следваща въвеждането на лексиката (vocabulary), граматика (grammar and skills) и поетапно формиране на 4-те езикови умения

 

 • CLIL (Content-Language Integrated Learning) съдържание

 

 • Добре представена граматика с ясни примери

 

 • Добро визуализиране на учебното съдържание

 

 • Гъвкавост при методиката на обучение и възможност за въвеждане на модел „Blended Learning“

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание – Tiger Time – 3 клас

Цени

CD
CD – 3 клас
20,00 лв.
Activitty Book 3 level

 

Student's book 3 level
Students’s Book – 3 клас
16,00 лв.
Teacher's book
Teacher’s Book – 3 клас
20,00 лв.

ACTIVITY BOOK(Sample Unit) Примерен урок от учебника

STUDENTS BOOK (Sample Unit) Примерен урок от книгата на учителя

TEACHER'S BOOK (Sample Unit) Примерен урок от учебната тетрадка ​

Към началото