Защо да изберем Tiger Time for Bulgaria в 4.клас?

 • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за втори клас, утвърдена от МОН през 2017 година със заповед № РД09 – 3163 от 14.08.2017 г.;
 • Одобрен от МОН през 2019 г. със Заповед РД09 – 1614 / 25.06.2019 г.;
  Трите нива на Tiger Time for Bulgaria покриват и трите класа – 2, 3 и 4;
 • Доказани световнoизвестни автори – Carol Read и Mark Ormerod. Carol Read e специалист в преподаването на най-малките ученици. Има опит като преподавател, автор, управител на образователни институции и консултант. Привърженик на използването на истории като метод за ангажиране, което ѝ позволява да създаде качествени системи за деца. Научете повече на: https://www.carolreadcom/
 • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система, интересни факти; 
 • Ясна структура – следваща въвеждането на лексиката (vocabulary), граматика (grammar and skills) и поетапно формиране на 4-те езикови умения;
 • CLIL (Content-Language Integrated Learning) съдържание;
 • Добре представена граматика с ясни примери;
 • Добро визуализиране на учебното съдържание;
 • Гъвкавост при методиката на обучение и възможност за въвеждане на модел „Blended Learning“.
Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците:

– Presentation Kit – ел.версия на учебника за интерактивна дъскa, дисплей. Подходящ и за дистанционно обучение;
– Teacher’s Resource Centre: * Worksheets, Tests, Progress Journal, Printable Flashcards, Story cards etc. 
file

STUDENTS BOOK (Sample Unit) Примерен урок от учебника

ACTIVITY BOOK(Sample Unit) Примерен урок от учебната тетрадка

TEACHER'S BOOK (Sample Unit) Примерен урок от книгата за учителя

Към началото