Gateway B1.1

Разгледай системата

 Учебник по английски език ниво A2 от системата Gateway 2nd ed., одобрена от МОН. Тя е една от най-успешните на издателство Macmillan в България и по-света.

Освен да развие езикови знания и умения у учениците, системата е създадена да бъде и в помощ на учителя.  Ефикасната структура и множеството ресурси са удобни на учителя и учениците и са предпоставка за високи резултати.

Teacher’s presentation kit: 

 • Интерактивна дигитална версия на учебника и учебната тетрадка създадена за работа с интерактивна бяла дъска, дисплей или проектор (виж долу)

Teacher’s resource center:

 • Тестове: Diagnostic, Unit, Review and End-of-year;
 • Обогатяващо съдържание: CLIL, Culture и Literature worksheets. В комплекта влиза и Macmillan eReaders – синтезирана електронна книжка на световна класика;
 • Самостоятелно обучение: материали за „обърната класна стая“ (flipped classroom), study skills и CEFR worksheet;
 • Class and workbook audio;
 • Life Skills: life skills видео и worksheet, Everyday English worksheet.
 • Free Macmillan Reader eBook -The Secret Garden, with worksheets – електронна книга от световната класика , адаптирана за съответното езиково ниво и с упражнения към текста.

Test generator (виж долу);
Online workbook (виж долу).

Видео уроци със worksheets към всеки Unit:

 • Flipped classroom video – aвторът представя ключова граматика от съответния урок;
 • Life skills video – базирано на конкретно умение от секция Life skills;

Worksheets за всеки Unit:

 • CEFR worksheet;
 • Culture worksheets;
 • Study skills worksheet (на всеки 2 Unit-a;

Class and workbook audio  + scripts;

Free Macmillan Reader eBook with worksheets – електрона книга от световната класика, адаптирана за съответното езиково ниво и упражнения към текста.

Gateway 2nd ed.

Gateway 2nd ed. адресира нуждите на учителя за съвременно обучение по английски език. Множество дигитални ресурси, сред които интерактивен електронен учебник и учебна тетрадка,  обучителни видеа с упражнения към тях, тестов генератор и др., позволяват едно по-гъвкаво и ефективно обучение.

Teacher's presentation kit

Интерактивна дигитална версия на учебника с вградено аудио, видео и упражнения, което позволява многофункционално презентиране на урока.

Test generator

Тестовият генератор позволява да създавате тестове по unit-и, теми и езикови умения с брой въпроси по ваш избор.

Teacher's resource centre

Пакет с разнообразни по вид ресурси, който съдържа tests, worksheets, video , class and workbook audio, free Macmillan Readers ebook.

Online workbook

Онлайн учебната тетрадка е възможност за интерактивно  представяне на упражненията пред учениците.

Teacher's book
Gateway B1.1 ТB Cover

45лв.

Student's book
Gateway B1.1 Cover

28лв.

Workbook
Gateway B1.1 WB Cover

18лв.

Class CD
cd-vector
30лв.
Към началото