Get Involved

Gеt Involved! се стреми да стимулира мисленето у учениците и да развива езиковите им умения през призмата на съвременни  казуси. Различни задачи позволяват на учениците да разсъждават и изказват мнение по теми, като същевременно натрупват знания по езика. Това процес създава себеосъзнати и любопитни учащи, които изследват света през призмата на английския език.

Наред с езиковите умения Get Involved! развива и Super Skills, които са нужни да модерния ученик, за да е успешен в живота извън класната стая, дори след като завърши училище. Същевременно системата е създадена за работа с ученици с различни нива на способности.
 

  • Collaborative Projects дават възможност на учениците да трупат знанияза света, докато изграждат умения за последващо учене или работа;
  • Brain Teaser активностите за логическо мислене позволяват на ученици с различни нива на възможности да изпълнят стимулиращи задачи. Същевременно упражненията в учебната тетрадка са разделени на три нива – отново според нивото на знания и умения;
  • Три различни жанра видео в Unit-a позволяват на учениците да се сблъскат с автентични форми на езика;
  • Образователно приложение позволява на учениците да се упражняват навсякъде, като в същото време учителя може да следи прогреса на всеки;
  • Системата е напълно дигитализирана и позволява обучение във всякакви ситуации – присъствено, дистанционно или смесено.
 
 Aвтори: G. Holley, K. Pickering, C. McBeth, P. Reilly, E. Heyderman

Разгледайте пълната презентация на системата

Цени

Student’s Book – очаквайте скоро

 

 Workbook – очаквайте скорo

 

Teacher’s book – очаквайте скоро

 

Мостри – системата е напълно дигитализирана и можете да поискате достъп за разглеждане на посочените данни за контакт на сайта. 
Към началото