София 1000, пл. Славейков 11

София 1200, ул. Панагюрище 3

+359 88 857 7508

+359 88 843 2604

Пон - Пет: 9:00 - 17:00

Посетете ни на място

Academy Stars

Academy Stars е учебна система за начален етап от ново поколение. Учебната система се отличава с внимателно градирани упражнения и множество допълнителни ресурси. Това позволява систематичен напредък, комбиниран с атрактивно съдържание. Интегриран е иновативния и силно ефективен подход при изучаване на граматиката – Graphic Grammar. Граматиката се представя схематично и с анимации, вместо чрез сложни и абстрактни правила.

Global Stage

Global Stage е иновативна учебна система с уникален двустранен подход към ученето на езика. Учебникът е разделен на две помагала – Language book и Literacy book. Тази комбинация позволява да се изучават задълбочено всички езикови умения, като основен акцент е поставен на четенето с разбиране. Системата може да служи за подготовка за Cambridge Exams и отговаря на изискванията на International Baccalaureate: PYP.

Изключително подходящ за частни езикови училища с голям брой часове годишно.

Give Me Five!

Give Me Five! е завладяваща учебна система в 6 нива за начален етап. Give Me Five! съчетава изучаването на английски език с развиване на ключовите умения и компетентности за XXI век. Динамичното и забавно съдържание засилва мотивацията при децата за постигане на техните цели при изучаването на езика и полагането на изпити. Достъпът до дигиталните ресурси е чрез най-новата платформа NAVIO.

English World

English World е утвърдена и световно призната учебна система за изучаване на английски език в 10 нива, чрез която лесно може да бъде преодоляна границата между началното и прогимназиалното изучаване на английски език.