Academy Stars

Academy Stars е учебна система за начален етап от най- ново поколение. Учебната система е насочена към развиване на различни умения у учениците. Интегриран е иновативния и силно ефективен подход при изучаване на граматиката- а именно Graphic Grammar.  

English World

English World е световно призната учебна система за изучаване на английски език в 10 нива, чрез която лесно може да бъде преодоляна границата между началното и прогимназиалното изучаване на английски език.

Give Me Five!

Give Me Five! е завладяваща учебна система в 6 нива за начален етап. Give Me Five! съчетава изучаването на английски език с развиване на ключовите умения и компетентности за XXI век. Динамичното и забавно съдържание засилва мотивацията при децата за постигане на техните цели при изучаването на езика и полагането на изпити.

Learning Stars   /Pre-Primary Level/

Learning Stars е висококачествена учебна система за най- малките ученици. Learning Stars полага солидна основа към развиване на уменията за разговорен английски. Учебната система също така се фокусира при полагане на основи за следните езикови умения- Reading, Writing и Spelling, като подготвя децата за изучаването на английски език в следващите нива.

Към началото