Ресурси за учители

Ресурси за учители

Разгледайте нашата библиотека с ресурси в помощ на учителя. Можете да намерите worksheets, teacher tips и др. ресурси за свободно ползване за различни възрасти., както и такива, причислени към конкретни системи. С богатия набор ресурси, ще можете да обогатите учебния процес и развиете учителските си умения.

Статии

Тук ще намерите полезни статии със съвети, които да Ви помогнат да решите проблеми от ежедневната практика. "Как да работим с деца с обучителни трудности?", "Как да развиваме умения за гладко говорене?". И много други....... Отговори ще получите от международни специалисти с богат опит.

Уебинари

Вижте част от уебинарите, които проведохме през тази година. Всички те са с изцяло практическа насоченост за това как преподавателят може да въведе използването на дигитални ресурси в обучителния процес. Темите варират според възрастта и вида технологични ресурси, за да можете да изберете това, което пасва на институцията и личния Ви стил на преподаване.

Към началото