Ready for First 4th Edition

Новото издание на Ready for First е част от системата Ready for, която е предпочитано заглавие за изпитна подготовка от учители по целия свят. Четвъртото издание запазва ключови характеристики на стартото, но добавя нови съвременни теми, опростени инструкции за преподаватели, които имат малко опит с подготовка за изпит, както и завършени дигитални решения.

Ready for First 3rd Edition

Ready for First е обширно разработена учебна система за подготовка за изпита Cambridge English: First (FCE). Системата е разпределена в 14 урока, всеки от които покрива поне по една част от изпита. Третото издание е съобразено с актуалния изпитен формат на изпита Cambridge English: Frist (FCE).

Ready for Advanced 4th Edition

Четвъртото издание на Ready for Advanced  обширно разработена учебна система за подготовка за изпита Cambridge: Certificate in  Advanced English (CAE). Системата е разпределена в 14 урока, всеки от които покрива поне по една част от изпита. Третото издание е съобразено с актуалния изпитен формат на изпита.

Ready for Advanced 3rd Edition

Ready for Advanced – трето издание гарантира отлична подготовка за изпита Certificate in Advanced English (CAE). Учебната система е насочена към развиване и затвърждаване на уменията, необходими за успешното полагане на изпита. И четирите умения на езика се развиват систематично във всеки един урок, като същевременно с това се осигурява и задълбочена подготовка за изпитния формат.

Ready for IELTS 2nd Edition

Ready for IELTS дава на учениците всичко това, което им е необходимо за успешното полагане на IELTS и постигане на резултат между 5.0 и 7.0.

Testbuilder – First, Advanced, IELTS

Серията Testbuilders е създадена за да подготви учениците за явяването на изпити и да повиши техните резултати при полагането на изпити. Всеки Testbuilder съдържа четири цялостни изпита за съответното ниво. Те са допълнени от още допълнителни упражнения и секции с насоки.
Към началото