София 1000, пл. Славейков 11

София 1200, ул. Панагюрище 3

+359 88 857 7508

+359 88 843 2604

Пон - Пет: 9:00 - 17:00

Посетете ни на място

Global Stage

   Global Stage е инoвативна учебна система за начален етап, която е номинирана за наградите ELTons в категория „Excellence in course innovation“ през 2020г. Дуалният подход е отличителен за системата и се отнася до това, че традиционният учебник е разделен на две части – Language book и Literacy book. Първата развива традиционните езикови умения, а втората е насочена към четивните. В Literacy book се редуват художествени и документални текстове с упражнения преди, по време и след прочитането. Така уменията за боравене с писмен текст и неговото разбиране в дълбочина са комбинирани с тези за слушане, писане и говорене. 
    Global Stage има 6 нивa. Характерно за системата е желанието за образоване на учениците като граждани на света – застъпени са теми от различни култури по света и са дадени разновидности в британския и американския английски език, където има такива.
 

Предимствата на Globаl Stage:

  • Отлично графично оформление, което приковава вниманието на децата;
  • Ангажиращи теми, които развиват фантазията и критичното мислене; 
  • Внимателно градирани упражнения, които подсигуряват устойчиво развитие на езикови умения;
  • Exam mapping за CEYL и International Baccalaureate PYP;
  • Приложение Navio, което позволява дигитализация на учебния процес чрез презентиране интерактивен дисплей или дъска, създаване на виртуална класна стая и др.
  • Възможност за покриване на голям часови норматив в зависимост от нуждите на учебното заведение;

Дигитални ресурси

За учителя

Приложение за цялостно управление на учебния процес – функции за задаване на вирутална класна стая, задаване на домашни, следене на прогреса и други.

Интерактивна версия на учебника с вградени ресурси, която е предназначена за работа с интерактвна бяла дъска или дисплей.

Комплект дигитални ресурси като Class and Workbook Audio, Tests, Worksheet и др.

Електронна версия на Учителския учебник

Приложение с банка от въпроси, от които можете да избирате, за да съставите тест с насоченост по ваш избор.

За ученика

Дигитална версия на учебника с вградено аудио, видео и интерактивни упражнения, достъпна от различни устройства.

Приложение с упражнения

Дигитална версия на тетрадката подходяща за попълване през различни устройства

Цени: Свържете се за индивидуална оферта