Mimi's Wheel

Mimi’s Wheel е система от 3 нива за деца в предучилищна възраст създадена по съвременни стандарти от световнопризнатата авторка Карол Рийд. Помагалата са удобни за употреба от децата заради големия си формат, в който съдържанието изпъква ярко и има свободно място за упражняване на финната моторика.
Същевременно системата е дигитализирана и може да се използва с интерактивна дъска или дисплей. Част от дигиталния пакет е приложението Navio, което дава достъп до виртуална игра, в която децата изпълняват мисии посредством решаването на задачи свързани с материала. Учителят има на разположение голям пакет ресурси, който да даде структура на работата му и да постигне резултати, докато децата се забавляват. 
Предимствата на Mimi’s Wheel:
  • Гъвкаво съдържание – не е нужно да преподавате unit-ите последователно, а може да ги съобразите с други предмети или случки от живота на децата;
  • Plus версия, освен стандартната, която съдържа два unit-a повече за институции с по-голям часови норматив;
  • Реалистични и фантастични истории в уроците, които стимулират въображението, но и запознават децата със ситуации от ежедневието;
  • Множество работни листи за оценка на знанията и положително поводение;
  • Values Lessons, учещи децата на позитивно държание и толерантност и задачи за екипна работа;
  • Множество работни листи за оценка на знанията и положителното поводение;

Видео информация за системата

Обща презентация на системата
Интервю с автора за системата

Научете повече за Mimi’s Wheel на:

Mimi’s Wheel Pupil’s book with Navio app

Mimi’s Wheel Pupil’s book Plus with Navio app

Teacher’s book with Navio app

Teacher’s book  Plus with Navio app

Mimi’s Wheel Puppet

Mimi’s Wheel Mat

Свържете се за индивидуална оферта

The Learning Wheel е онлайн пространство с обучителни материали предназначени за учители в предучилищна възраст. Те са подбрани от автора и включват видео уроци за учители, уебинари и готови ресурси за употреба в час.

Към началото