Защо да изберем All Clear for Bulgaria for the 5th grade?

 • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за седми клас, утвърдена от МОН през 2015 година със заповед  № РД09-1857 от 17.12.2015 г.; /Одобрен от МОН през 2017 г. със Заповед РД09-1509/08.02.2017 г.;
 • Трите нива на All Clear for Bulgaria покриват и трите класа – 5, 6 и 7;
 • Специално разработен за по-големи групи и класове в държавните и общинските училища;
 • Доказани световни автори – Fiona Mauchline и Daniel Morris, с богат опит в разработването на учебни материали за тийнейджърска възраст;
 • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система, интересни факти; 
 • Ясна структура – следваща въвеждането на лексиката (vocabulary), граматика (grammar and skills) и поетапно формиране на 4-те езикови умения;
 • Развиване и на четирите езикови умения;
 • Градиране на материала по сложност;
 • Мултимедийни колаборативни проекти с развиване на дигитални компетенции;
 • Материали за културна осъзнатост (Cultural awareness);
 • Интердисциплинарност – интегративни междупредметни връзки;
 • Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците:
 1. Presentation Kit – ел.версия на учебника за интерактивна дъска и дисплей;
 2. Test Pack – Пакет с тестове, покриващ целия материал;
 3. Видеа с прилежащи работни листа на към платформата: Culture Watch (виж долу)

Culture Watch

Teacher's Presentation Kit

Цени

Към началото