Защо да изберем Tiger Time for Bulgaria?

 • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за втори клас, утвърдена от МОН със заповед № РД09 – 3163 от 14.08.2017 г.;
 • Одобрен от МОН през 2019 г. със Заповед РД09 – 1614 / 25.06.2019 г.;
  Трите нива на Tiger Time for Bulgaria покриват и трите класа – 2, 3 и 4;
 • Доказани световнoизвестни автори – Carol Read и Mark Ormerod. Carol Read e специалист в преподаването на най-малките ученици. Има опит като преподавател, автор, управител на образователни институции и консултант. Привърженик на използването на истории като метод за ангажиране, което ѝ позволява да създаде качествени системи за деца. Научете повече на: https://www.carolread.com/
 • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система, интересни факти; 
 • Ясна структура – следваща въвеждането на лексиката (vocabulary), граматика (grammar and skills) и поетапно формиране на 4-те езикови умения;
 • CLIL (Content-Language Integrated Learning) съдържание;
 • Добре представена граматика с ясни примери;
 • Добро визуализиране на учебното съдържание;
 • Гъвкавост при методиката на обучение и възможност за въвеждане на модел „Blended Learning“.
Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците:
– Presentation Kit – ел.версия на учебника за интерактивна дъскa, дисплей. Подходящ и за дистанционно обучение;
– Teacher’s Resource Centre: Worksheets, Tests, Progress Journal, Printable Flashcards, Story cards etc. 

Цени

tiger2
Student’s Book – 2 клас

Activitty Book 2 level
Activity book – 2 клас
Grammar Practice Book 2 level
Grammar Practice Book – 2 клас
CD
CD – 2 клас

STUDENT'S BOOK (Sample Unit) Примерен урок от учебника

TEACHER'S BOOK (Sample Unit) Примерен урок от книгата на учителя

ACTIVITY BOOK (Sample Unit) Примерен урок от учебната тетрадка ​

Към началото