Very Young Learners

Learning Stars

Learning Stars е висококачествена учебна система за най- малките ученици. Learning Stars полага солидна основа към развиване на уменията за разговорен английски. Учебната система също така се фокусира при полагане на основи за следните езикови умения- Reading, Writing и Spelling, като подготвя децата за изучаването на английски език в следващите нива.

Mimi's Wheel

Mimi’s Wheel е модерна система за обучения на деца в предучилищна възраст. Учебният процес в нея е основан на песни, игри, визуално стимулиращи активности и такива, засягащи финната моторика. Подробни учителски материали дават насоки не само за обучението по английски език, но и за цялостното управление на класната стая, успешен преход от дома към учебното заведение и други.

Към началото