Young Adult & Adult Courses

Open Mind

 Open Mind дава възможност на обучаемите да се докоснат до наистина актуални теми, да ги разберат и да усвоят езиковите умения, които ще са им необходими в ученето, работата и тяхната бъдеща кариера.

Straightforward 2nd Edition

Straightforward 2nd ed. стъпва на успешната методика на първото издание, но представя обновени теми и дигитално съдържание. Системата се характеризира с гъвкавост и позволява преподаването на новия материал чрез ясно разграничими сегменти, което улеснява и учениците. 

New Inside Out

Учебна система в 6 нива – от Beginner до Advanced. Създадена от учители за учители. Акцентът в методологията е поставен върху уменията за комуникация. Учебникът съдържа код за активиране на еBook  – интерактивна версия на учебника с вградено аудио.

Language Hub: Fully flexible course

Language Hub е нова учебна система за изучаване на общ английски език в шест нива. Тя се отличава с изчистената и лесна за следване методология на преподаване. Учебната система акцентира върху ефективна комуникация и помага да се изгради увереност при обучаемите като дава множество възможности за упражнение.

Move as a short course

Move е учебна система за изучаване на английски език, която е разпределена на по- кратки тематични уроци. Move е идеална система за кратки интензивни или опреснителни курсове по английски език.

Към началото