София 1000, пл. Славейков 11

София 1200, ул. Панагюрище 3

+359 88 857 7508

+359 88 843 2604

Пон - Пет: 9:00 - 17:00

Посетете ни на място

Young Adult & Adult Courses

Language Hub

Language Hub е нова учебна система за изучаване на общ английски език в шест нива. Тя се отличава с изчистената и лесна за следване методология на преподаване. Учебната система акцентира върху ефективна комуникация и помага да се изгради увереност при обучаемите като дава множество възможности за упражнение.

Open Mind

 Open Mind е написана от доказани автори, които умеят да правят връзката между класната стая и живота извън нея. Системата дава възможност на обучаемите да се докоснат до теми близки до живота им, да ги разберат и да усвоят езиковите умения, които ще са им необходими в ученето и кариерата.

Straightforward 2nd Edition

Straightforward 2nd ed. стъпва на успешната методика на първото издание, но представя обновени теми и дигитално съдържание. Системата се характеризира с гъвкавост и позволява преподаването на новия материал чрез ясно разграничими сегменти, което улеснява и учениците. 

New Inside Out

Учебна система в 6 нива – от Beginner до Advanced. Създадена от учители за учители. Акцентът в методологията е поставен върху уменията за комуникация. Учебникът съдържа код за активиране на еBook  – интерактивна версия на учебника с вградено аудио.